Przejdź do treści
Strona główna » Usługi » Poligraficzne » Zabezpieczania biletów

Zabezpieczania biletów

Najczęściej stosowane zabezpieczenie to uwypuklenie odpowiedniego znaku na bilecie. Kontrola biletów jest ułatwiona - pod palcami czuć mocne uwypuklenie papieru ( nie zawsze jest wystarczające oświetlenie ).

W ten sposób są często zabezpieczane bilety na koncerty.

Fakt wykonywania biletów w dwóch firmach ( drukarnia i my ) utrudnia wykonanie ponadplanowych sztuk. Do nas dostarczane są określone ilości z których się rozliczamy co do sztuki. Zlecenia sa realizowane szybko.Przykład dla biletów drukowanych na formacie B2 ( 16 biletów) 4 kolumny 4 rzędy dla nakładu 40 000 biletów wykonywanych jednorazowofot1


Matryca oznaczona kolorem czerwonym dostosowana do
tłoczenia/uwypuklania 4 biletów na raz    UWAGA!

    Dla większego bezpieczeństwa zaleca się drukować i zabezpieczać w dwóch niezależnych firmach. Ma to na celu uchronić przed kradzieżą biletów na poziomie produkcji. Drukarnia wysyła wyliczona liczbę arkuszy łącznie z makulaturą (liczenie arkuszy odbywa się w obecności zleceniodawcy) Nasza firma po otrzymaniu fotografuje przesyłkę po dostarczeniu przez kuriera, podczas liczenia wszystko jest filmowane, rozliczamy się co do 1 sztuki . Odbiór arkuszy na miejscu w drukarni powinien odbywać się w obecności osoby zlecającej .